icono-whatsapp

9-902-006-12

Blue Patna

Fideo Coditos 6 x 500 grs

ARS $994,50

9-902-006

Blue Patna

Fideo Coditos x 500 grs

ARS $184,88

9-902-002-6

Blue Patna

Fideo Dedalitos 6 x 500 grs

ARS $994,50

9-902-002

Blue Patna

Fideo Dedalitos x 500 grs

ARS $184,88

9-902-001-6

Blue Patna

Fideo Fetuccini 6 x 500 grs

ARS $994,50

9-902-001

Blue Patna

Fideo Fetuccini x 500 grs

ARS $184,88

9-902-004-6

Blue Patna

Fideo Mostacholes 6 x 500 grs

ARS $994,50

9-902-004

Blue Patna

Fideo Mostacholes x 500 grs

ARS $184,88

9-902-005-6

Blue Patna

Fideo Spaghetti 6 x 500 grs

ARS $994,50

9-902-005

Blue Patna

Fideo Spaghetti x 500 grs

ARS $184,88

9-902-003-6

Blue Patna

Fideo Tirabuzón 6 x 500 grs

ARS $994,50

9-902-003

Blue Patna

Fideo Tirabuzón x 500 grs

ARS $184,88