icono-whatsapp

0-922-003

Piper Pol

Boldo 6 x 25 saquitos

ARS $504,27

0-922-004

Piper Pol

Café Verde 6 x 25 saquitos

ARS $776,28

0-922-005

Piper Pol

Cedrón 6 x 25 saquitos

ARS $452,17

0-922-006

Piper Pol

Colagogo 6 x 25 saquitos

ARS $707,85

0-922-007

Piper Pol

Diabetes 6 x 25 saquitos

ARS $707,85

0-922-008

Piper Pol

Digestivo 6 x 25 saquitos

ARS $707,85

0-922-009

Piper Pol

Diurético 6 x 25 saquitos

ARS $707,85

0-983-539

Piper Pol

Espìna Colorada x 1kg

ARS $300,00

0-983-538

Piper Pol

Fresno Hojas x 1kg

ARS $300,00

0-983-540

Piper Pol

Guayacan Leño x 1kg

ARS $200,00

0-983-541

Piper Pol

Higuera Hojas x 1kg

ARS $200,00

0-922-010

Piper Pol

Laxante 6 x 25 saquitos

ARS $707,85

0-922-011

Piper Pol

Manzanilla 6 x 25 saquitos

ARS $429,43

0-922-012

Piper Pol

Menta 6 x 25 saquitos

ARS $452,17

0-983-537

Piper Pol

Moringa x 1kg

ARS $802,23

0-922-013

Piper Pol

Plan 7 días 6 x 25 saquitos

ARS $764,48

0-922-014

Piper Pol

Redu Fruta 6 x 25 saquitos

ARS $707,85

0-922-020

Piper Pol

Redu Mate 12 x 500 grs

ARS $1.182,39

0-922-015

Piper Pol

Reductora del Colesterol 6 x 25 saquitos

ARS $707,85

0-922-016

Piper Pol

Sedante 6 x 25 saquitos

ARS $707,85

0-983-536

Piper Pol

Sen Foliculos x 1kg

ARS $493,68

0-922-017

Piper Pol

Te Rojo 6 x 25 saquitos

ARS $504,27

0-922-018

Piper Pol

Te Verde 6 x 25 saquitos

ARS $452,17

0-922-019

Piper Pol

Tilo 6 x 25 saquitos

ARS $1.042,90

0-922-001

Piper Pol

Yerba Mate Compuesta 12 x 500 grs

ARS $1.092,92

0-922-002

Piper Pol

Yerba Mate Naranja y Limón 12 x 500 grs

ARS $1.182,39